Filter

Vi säljer filter till de flesta aggregat på marknaden. Det vi behöver är fabrikat samt typbeteckning eller mått samt typ på befintliga filter. (Om det är påsar, metallfilter eller vanliga plana filter.) 

Kontakta Lotta Håkansson
tele: 076- 10 64 880 
för mer information
lotta@stvent.se