Radon

Har ni problem med radon? Riktvärde för bostäder är idag 200 bq/m3. Vi gör korttidsmätningar (2-3 dygn) som kostar 750 kr inklusive moms. Vi utför de åtgärder som behövs för att sänka radonhalten under riktvärdet. Kontakta oss så lämnar vi förslag och pris på ert ärende.

Kontakta Staffan Håkansson
tele: 070- 674 95 74 för mer information
staffan@stvent.se