Radon

Har ni problem med radon? Riktvärde för bostäder är idag 200 bq/m3. Vi gör korttidsmätningar (2-3 dygn). 

Kontakta Staffan Håkansson
tele: 070- 674 95 74 för mer information
staffan@stvent.se