Villaventilation

Vi lämnar offerter och förslag på såväl installation i nya som befintliga hus. Vi konstruerar, monterar och injusterar anläggningar. Vi säljer alla kända fabrikat på marknaden och utför även service av gamla anläggningar. Vi gör även lagerbyten på fläktar, byter ut gamla takfläktar samt installerar spisfläktar.

Kontakta Staffan Håkansson
tele: 070- 674 95 74 för mer information
staffan@stvent.se